Jeg kan masse, nemlig!

Tror du at du kan alt – bare fordi du er voksen? Tror du at du hele tiden kan bestemme – bare fordi du er voksen? Og at du alltid har rett?

Tenk at det er feil det, tenk! Bo i snøvær For jeg vet også mye. Jeg kan også mye. Mye som ikke du kan. Jeg kan stoppe opp. Se. Lytte. Føle. Være helt tilstede uten å tenke på handlelister, rydding og regninger. Jeg kan leke en hel dag uten å bekymre meg. Jeg kan le høyt. Gapskratte. Gråte. Jeg kan høre regnet tromme på vinduet. Oppdage den hvite steinen i grusen. Oppdage. Utforske. Jeg kan undre meg stort over små saker, og forestille meg de utroligste ting. Kan du?

Jeg er ekte. Jeg er hel.

Lyder i snøvær

Så ikke tro at du alltid kan bestemme og vet best. Du har jo glemt så mye. Se heller i min retning, og lær litt av meg. For jeg kan vise deg alt du har glemt.

Så neste gang du sier du vet best, så tenk deg om en gang til. Ok?

Sune i døren_helst ute

One thought on “Jeg kan masse, nemlig!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s